Skrócenie wykonania środka karnego

Czy jest możliwe?

Środki karne w przeciwieństwie do kar mają za zadanie spełniać przede wszystkim funkcję prewencyjną i wychowawczą, nie zaś represyjną. Art. 39 Kodeksu karnego zawiera katalog środków karnych, do których należą m. in. pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych czy podanie wyroku do publicznej wiadomości. Niemniej jednak katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym. W różnych ustawach bowiem możemy znaleźć inne środki karne niż te wymienione w Kodeksie karnym. Dla skazanych jednak najistotniejszym pytaniami są na jaki okres czasu można orzec środki karne normowane przez Kodeks karny i czy jest możliwe ich skrócenie? Niniejszy artykuł odpowie na zadane pytania.

Continue reading Skrócenie wykonania środka karnego

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Czy jest możliwe ?

Regulacje Kodeks karnego przewidują możliwość orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Taki środek karny może zostać orzeczony w przypadku skazania osoby za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Orzeczony zakaz prowadzenia pojazdu powoduje wiele negatywnych skutków w szczególności w funkcjonowaniu w życiu codziennym dla skazanego. Niemniej jednak regulacje prawa karnego umożliwiają osobie, wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów złożenia odpowiednich wniosków, które doprowadzą do skrócenia okresu stosowania tego środka karnego bądź jego zmiany.

Continue reading Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów