Kucharski Ruman Mikuła Kancelaria Radców Prawnych oferuje pomoc skierowaną dla organizacji pozarządowych polegającą na reprezentacji przed sądami oraz organami administracji. Oferta dotyczy wszelkiego rodzaju spraw począwszy od spraw cywilnych, poprzez karne oraz sprawy z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki profesjonalnemu wsparciu prawnemu organizacja zwiększa swoje szanse na powodzenie w sprawie i przyspiesza załatwienie sprawy.

W ramach reprezentacji przed sądami oferujemy również sporządzanie pism procesowych, wniosków, zażaleń, apelacji i innych pism niezbędnych w toku postępowania. Zlecenie prowadzenia sprawy poprzedzone jest spotkaniem, konsultacją oraz określeniem możliwych do zrealizowania celów. Sporządzamy pozwy, apelacje, wnioski, wezwania do zapłaty oraz inne pisma urzędowe i procesowe.