Majątek rodzinny i jego podział

Prawo spadkowe jest jedną z dziedzin prawa, z którą każdy miał bądź będzie mieć bezpośredni kontakt. Kancelaria oferuje pomoc prawną w przeprowadzeniu postępowania o nabycie stwierdzenia spadku oraz jego dział.

Podstawową różnicą pomiędzy wspomnianymi postępowaniami jest to, że po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, sąd wydaje postanowienie, w którym wskazuje osoby, które dziedziczą po zmarłym, czyli stają się spadkobiercami. Takie postanowienie spadkowe może być wydane w oparciu o sporządzony testament lub o ustawę, która bezwzględnie obowiązuje, w przypadku braku testamentu. Nawet jeśli testament istnieje, to okazać się może, że będzie on nieważny, co może mieć wpływ na krąg osób uprawnionych do spadku.

W postępowaniu o dział spadku, są natomiast sąd dokonuje swoistego rozdysponowania masą majątkową i każdemu ze spadkobierców przydziela konkretny przedmiot masy spadkowej. Takie postępowanie o dział spadku może być połączone ze zniesieniem współwłasności, a ma to miejsce wtedy, gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, a na przykład tylko jeden ze spadkobierców zainteresowany jest nabyciem rzeczonej nieruchomości na wyłączną własność. Zadaniem radcy prawnego jak pełnomocnika w sprawach spadkowych jest przeprowadzenie postępowania o nabycie spadku, a dokładnie rzecz ujmując baczyć czy sąd prowadzący postępowanie nie popełnił błędu, a następnie uzyskać jak najlepsze rozstrzygnięcie w sprawie o dział spadku.

Nie zapominać również należy o sprawach o zapłatę zachowku. Jeśli osoba, która powinna być spadkobiercą a nim nie jest, co ma miejsce zazwyczaj w przypadku, kiedy spadkodawca sporządził testament lub też osoba ta jest spadkobiercą, jednakże ze względu na fakt, iż spadkodawca wyzbył się majątku za życia na przykład przez obdarowanie osoby trzeciej, osobie tej przysługuje prawa zapłaty określonej kwoty tytułem właśnie zachowku. Postępowanie o zapłatę zachowku może okazać się skomplikowane, albowiem należy zwracać uwagę na sposób i kolejność stosownych obliczeń, tak aby żądana kwota została ustalona zgodnie z przepisami prawa, a przede wszystkim w odpowiedniej wysokości.

Jak widać powyżej, rola radcy prawnego może okazać się kluczowa dla uzyskania pożądanego rozstrzygnięcia w sprawie spadkowej. Odpowiednie przygotowanie i analiza dokumentów może zwiększyć szanse, nie tylko na odziedziczenie majątku po zmarłym ale również na wartość samego majątku.