Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie powinna zawierać elementy?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o. o.) jest jedną z spółek kapitałowych, uregulowana przez Kodeks spółek handlowych. Jego przepisy regulują nie tylko zasady funkcjonowania sp. z o. o., lecz również sposób jej powstania. W szczególności przepisy te regulują elementy jakie powinna zawierać umowa spółki z o. o. Umowa ta bowiem jest niezbędna do powstania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Continue reading Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (w skrócie KRS) uzyskuje osobowość prawną, co oznacza, iż spółka działa przez swoje organy zgodnie z ustawą i własnym statutem. Jednym z nich jest zgromadzenie wspólników, które jest organem obligatoryjnym oraz stanowiącym. Jego kompetencje określone są w ustawie oraz umowie spółki. W związku z tym, iż ustawy przyznają zgromadzeniu wspólników wiele istotnych prerogatyw, organ ten często jest określany jako „najwyższy” w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Continue reading Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji?

Jak zacząć sprawę u komornika? 

Spory między dłużnikami i wierzycielami często znajdują swój finał u komornika – nierzadko jedyną drogą do wyegzekwowania należności jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Zainicjowanie postępowania u komornika odbywa się przez wniosek o wszczęcie egzekucji. Aby postępowanie egzekucyjne było możliwe, wierzyciel musi dysponować tzw. tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Będą to np. prawomocny wyrok czy nakaz zapłaty, które w postępowaniu klauzulowym opatrzono klauzulą wykonalności, czyniąc z nich tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia egzekucji.

Continue reading Jak sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji?

Umowa agencyjna- na czym polega?

Jakie są podstawowe prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej?

Umowa agencyjna to jedna z umów uregulowanych w Kodeksie cywilnym, w art. od 758 do 764[9]’. Zgodnie z ustawową definicją jest to umowa, w której agent (jako przyjmujący zlecenie) zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do odpłatnego pośrednictwa przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Continue reading Umowa agencyjna- na czym polega?

Poręczenie a zwrot pieniędzy

Jakie są skutki poręczenia?

W potocznym języku słowo poręczać oznacza nic innego jak danie rękojmi za kogoś, czy po prostu wyrażenie pozytywnej opinii odnośnie danej osoby. Warto pamiętać, że polski system prawny przewiduje instytucje poręczenia. Co poręczenie dokładnie oznacza, i jakie rodzi skutki dla osoby, która jest poręczycielem? Warto mieć świadomość co dokładnie kryje się pod pojęciem poręczenia oraz kiedy może ono przysporzyć wiele kłopotów, w szczególności finansowych.

Continue reading Poręczenie a zwrot pieniędzy

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jakie wsparcie można otrzymać?

Świadczenie postojowe mogą otrzymać osoby które przed 1 kwietnia 2020 r. zawarły umowy  cywilnoprawne ale w związku z epidemią koronawirusa  umowy te nie doszły do skutku lub nastąpiło ograniczenie ich realizacji z powodu przestoju. Świadczenie postojowe jest rekompensatą utraconych przychodów jednakże można je dostać pod pewnymi warunkami. Zapraszamy do zapoznania się naszą publikacją która ma na celu przybliżyć tę kwestie. Wyjaśniamy jakie warunki należy spełnić, kto może otrzymać wsparcie, jak należy złożyć wniosek oraz ile pieniędzy można otrzymać w ramach pomocy państwa.

Continue reading Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Niesiemy pomoc przedsiębiorcom

Pomoc prawna dla firm w zw. COVID-19

Kucharski Ruman Mikuła Kancelaria Radców Prawnych znalazła się w zaszczytnym gronie prawniczym oferującym pomoc dla firm z zakresu tarczy antykryzysowej.  Radca prawny Robert Kucharski razem z  radcą prawnym Tomaszem Rumanem zapraszamy do kontaktu firmy zarówno te małe jak i duże.

W odpowiedzi na apel Forum Przedsiębiorców „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” znakomici krakowscy prawnicy i doradcy podatkowi postanowili pro bono wspierać swą cenną wiedzą i radą tysiące małopolskich przedsiębiorców, którzy utracili większość, a nawet całość swych przychodów. Takie firmy potrzebują szybko publicznej pomocy – zwolnienia z ZUS, dotacji, pożyczek – a tymczasem wielu przedsiębiorców nie wie, co mogą uzyskać i w jaki sposób. Niemal wszyscy, łącznie z urzędnikami, gubią się już w tym, co zapowiada i uchwala władza, także w kolejnych tarczach antykryzysowych.

Continue reading Niesiemy pomoc przedsiębiorcom

Wezwanie do zapłaty

Jak wezwać kontrahenta do zapłaty?

Bolączką każdego przedsiębiorcy są nieuregulowane przez kontrahenta należności. Zaległość może wynikać z wielu powodów. Najczęstszym z nich jest opóźnienie wynikające ze sprzedażowej faktury VAT. Firma, która czeka na zapłacenie faktury przez kontrahenta nie tylko może popaść w problemy finansowe spowodowane brakiem środków, ale dodatkowo zobowiązana będzie do zapłaty podatku dochodowego i podatku VAT. Jak zatem „przypomnieć się” swojemu dłużnikowi i kiedy można to zrobić?

Continue reading Wezwanie do zapłaty

Podwyższenie alimentów na dziecko już od 1200 zł

Zwiększenie alimentów na dziecko.

 Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Kancelaria oferuje prowadzenie spraw sądowych o podwyższenie alimentów na dzieci. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w sprawach o podwyższenie alimentów na dziecko. Możliwe jest uzyskanie alimentów po rozwodzie, separacji jak i od ojca nie będącego małżonkiem.

Continue reading Podwyższenie alimentów na dziecko już od 1200 zł

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Jak i kiedy odwołać zgodę?

Publikowaliśmy w ostatnim czasie kilka artykułów dotykających problematyki zgody na przetwarzanie danych osobowych. W wielu wiadomościach, które od Państwa otrzymaliśmy, wraz z podziękowaniem za jasne wytłumaczenie wyżej wskazanej problematyki zadawano następujące pytania: „Czy można odwołać już raz wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych? A jeśli tak to kiedy można to zrobić oraz w jaki sposób?”. W tym artykule odpowiemy na wszystkie frustrujące Państwa pytania. Zapraszam więc zainteresowanych do lektury.

Continue reading Odwołanie zgody na przetwarzanie danych