Postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym jest sformalizowane i wymaga znajomości procedur. Wiele organizacji popełnia błędy przy wypełnianiu formularzy KRS co uniemożliwia szybkie i skuteczne załatwienie sprawy. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają duże doświadczenie w zakresie postępowania rejestrowego dzięki czemu potrafią skutecznie pomagać organizacjom pozarządowym przy składaniu wniosków do KRS.

Pomoc prawna w ramach rejestracji wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje reprezentację prawną w tym procesie oraz sporządzanie i wypełnianie formularzy. Przygotowujemy oraz analizujemy wszelką dokumentację składaną do Sądu. Ma to miejsce na etapie rejestracji podmiotu jak również później, na etapie dokonywania zmian w statucie, powoływania oraz odwoływania członków organów w organizacji a także w trakcie likwidacji organizacji. Oferta obejmuje także rejestrację oddziału lub jednostki terenowej stowarzyszenia lub fundacji. Jednocześnie każda organizacja otrzymuje wsparcie dotyczące spraw związanych z rejestracją w KRS takich jak kwestie skarbowe, ubezpieczenia społeczne itp. Powierzając reprezentację przed KRS Klient jest maksymalnie odciążony z obowiązków związanych z prowadzeniem postępowania rejestracyjnego.