Ulga w spłacie zobowiązania podatkowego

Jak ją uzyskać ?

Ustawowym obowiązkiem każdego obywatela jest uiszczanie podatków. Polskie prawo przewiduje szereg różnych podatków poczynając od podatku dochodowego kończąc na podatku od spadków i darowizn, które jako obywatele jesteśmy zobowiązani płacić terminowo. Nie wykonanie zobowiązań podatkowy może narazić nas negatywne konsekwencje, które mogą ostatecznie przybrać postać egzekucji postępowania egzekucyjnego prowadzonego z inicjatywy urzędu skarbowego. Niemniej jednak podatnik, może uzasadnić swoją nieterminowość i uwolnić się od negatywnych konsekwencji wnosząc o ulgę w spłacie powstałego zobowiązania podatkowego.

Czytaj dalej

Podatek od zasiedzenia

W jakiej wysokości należy zapłacić podatek od zasiedzenia i jak go pomniejszyć?

Obowiązek zapłaty podatku od zasiedzenia wynika z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy wyżej wymienionej ustawy podatek od zasiedzenia wynosi 7%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nieruchomości ustalona według jej stanu w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. W jaki sposób można pomniejszyć należny podatek? W jaki sposób można obniżyć wysokość podatku, który trzeba od zasiedzenia zapłacić? Na te i inne pytania, odpowiedzi znajdują się poniżej.  

Czytaj dalej

Podatek od spadków i darowizn

Dostałem majątek ale znaczną część muszę oddać ?

Niejednokrotnie zdarza się, że otrzymujemy spadek lub darowiznę od najbliższej rodziny. Najczęściej są to pieniądze lub inny majątek np. samochód. Pomijając jaką drogą wchodzimy w posiadanie majątku,  nie możemy zapomnieć o obowiązku względem skarbówki. Jaki to obowiązek? Oczywiście podatkowy. Często zdarza się, że osoba obdarowana cieszy się swoim wzbogaceniem, jednocześnie zapominając dopełnić formalności związanych z dokonaniem odpowiedniego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.  Co należy  zrobić otrzymując darowiznę lub spadek od najbliższej rodziny?

Czytaj dalej