RODO 2018 – ochrona danych osobowych po nowemu

W związku z dynamicznie rozwijającą się problematyką ochrony danych osobowych, każdy przedsiębiorca powinien zadbać aby w jego firmie ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kancelaria oferuje pełną obsługę wdrażania procedur związanych z ochroną danych osobowych jak i opracowywaniem polityki prywatności i wszelkich innych wymogów związanych administrowaniem danymi osobowymi. Oferujemy szkolenia dla pracowników i pracodawców związane z problematyką ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Oferta obejmuje kompleksowe dostosowanie dokumentacji i procedur do RODO:

 1. Audyt u Zleceniodawcy w obszarze niezbędnym do wprowadzenia procedur dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 2. Analiza ryzyka w procesach przetwarzania danych.
 3. Sporządzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO.
 4. Opracowanie wzorów umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych.
 5. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności.
 6. Opracowanie rejestrów zgłaszania naruszeń wraz z metodologią oceny ryzyka naruszenia.

Od maja 2018 przedsiębiorcy muszą dostosować procedury do nowego prawa. Kucharski Ruman Mikuła Kancelaria Radców Prawnych oferuje profesjonalne usługi prawne w zakresie opracowywania wszelkich procedur w tym zakresie. Fachowe doradztwo prawne i współpraca z Klientem na każdym etapie stanowi podstawę sukcesu. Przedsiębiorcy przetwarzający dane osobowe nie powinni zwlekać z dostosowaniem swoich procedur do nowych wymogów prawnych. Kary finansowe które grożą za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z RODO mogą sięgać nawet do 20 milionów euro.

Kancelaria świadczy dodatkowo usługi szkoleniowe z zakresu ochrony danych osobowych. Stanowi to alternatywę dla pełnego procesu wdrażania. Na szkoleniu Klient otrzymuje niezbędną wiedzę dla samodzielnego wdrożenia procedur w swojej firmie. Szkolenia stanowi wsparcie wdrażania procesu ochrony danych osobowych.
Specjalnie dla przedsiębiorców Kancelaria świadczy wyspecjalizowaną usługę szkoleniową z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenie obejmuje pełen zakres tematyczny związany z ochroną danych osobowych RODO 2018. W trakcie szkolenia Klient pozyskuje niezbędną wiedzę praktyczną oraz podstawowe narzędzia do wdrożenia procedur w firmie. Szkolenie jest tańszą alternatywą usług Kancelarii w zakresie RODO. W trakcie szkolenia przekazujemy wiedzę oraz podstawowe dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Nabyta w czasie szkoleń wiedza pozwala na wdrożenie procedur danych osobowych w każdym przedsiębiorstwie. Zakres przedmiotowy szkolenia obejmuje tematykę z zakresu m.in.:

 1. Niezbędnej dokumentacji jaka powinna obowiązywać w firmie zgodnie z wymaganiami RODO.
 2. Wymogów informacyjnych w stosunku do podmiotów i osób trzecich w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 3. Obowiązków zawierania umów o przetwarzane danych osobowych.
 4. Rodzaju i charakteru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności.
 5. Zgłaszania naruszeń wraz z metodologią oceny ryzyka naruszenia.

Dzięki szkoleniu Klient otrzymuje:

 1. Wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych w jego przedsiębiorstwie.
 2. Narzędzia do samodzielnego wdrożenia procedur.
 3. Podstawowe dokumenty i klauzule wymagane w codziennej pracy firmy.
 4. Wsparcie procesu wdrażania procedur danych osobowych.

Szkolenia dedykowane są firmom które samodzielnie wdrażają procedury ochrony danych osobowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkoleń stanowi fundament oraz bazę do budowania właściwych procedur wewnątrz firmy jak i w stosunkach z partnerami handlowymi. Dzięki temu Klient jest w stanie lepiej zrozumieć problematykę związaną z RODO jak również prawidłowo wypełnić obowiązki nałożone przez prawo.

Szkolenia organizowane są w Krakowie w komfortowych warunkach w odpowiednio przygotowanej sali konferencyjnej. Na życzenie Klienta istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie firmy.