Organizacja pozarządowa powinna posiadać swój statut. Przepisy prawa nakładają określone obowiązki jakie statut powinien spełniać. Bez tego nie mamy szans na pomyślną rejestrację naszej organizacji w KRS, co powoduje, iż cały proces jej zakładania wydłuży się w czasie. Zlecenie fachowcowi wykonania opinii prawnej i analizy statutu lub też stworzenia projektu statutu od podstaw pozwala wyeliminować zagrożenie związane z problemami przy rejestracji przed KRS i oszczędza czas. W ramach tych działań Kancelaria prowadzi bieżącą pomoc dla organizacji pozarządowych. W przypadku niejasności czy problemów prawnych, organizacje otrzymują możliwość zlecenia wykonania konkretnych usług przez naszych specjalistów.

Dla bezpieczeństwa i niezakłóconego prowadzenia działalności w formie fundacji lub stowarzyszenia niezbędne jest posiadanie przejrzystego i spójnego statutu. Jest to bowiem dokument który stanowi fundament działalności organizacji. Niekiedy nieprzemyślane zatwierdzenie błędnego statutu uniemożliwia jego późniejszą zmianę co uniemożliwia rozwój organizacji. Stąd, tak ważne jest dokładne przygotowanie wszelkich zapisów statutowych. Najlepiej powierzyć te czynności profesjonalnemu prawnikowi.