Jak sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji?

Jak zacząć sprawę u komornika? 

Spory między dłużnikami i wierzycielami często znajdują swój finał u komornika – nierzadko jedyną drogą do wyegzekwowania należności jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Zainicjowanie postępowania u komornika odbywa się przez wniosek o wszczęcie egzekucji. Aby postępowanie egzekucyjne było możliwe, wierzyciel musi dysponować tzw. tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Będą to np. prawomocny wyrok czy nakaz zapłaty, które w postępowaniu klauzulowym opatrzono klauzulą wykonalności, czyniąc z nich tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia egzekucji.

Czytaj dalej

Lista kontaktowa do wszystkich sądów w Polsce.

Numery telefonów i adresy e-mail sądów

Zdecydowaliśmy się opublikować zbiorczą listę wszystkich sądów powszechnych w Polsce wraz z numerami telefonów oraz adresami e-mail. Będzie to szczególnie użyteczne dla osób które chcą ustalić czy toczyły się jakieś postępowania w których brały one udział. Jest to niezbędne do ustalenia stanu swojego zadłużenia. Dzięki temu możemy podjąć dalsze działania w kierunku ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub uregulowania zaległości. Wielu naszych Klientów decyduje się na ten krok w swoim życiu po to by zamknąć pewien rozdział  i zacząć od nowa, z czystą kartą.

Czytaj dalej

Wezwanie do zapłaty

Jak wezwać kontrahenta do zapłaty?

Bolączką każdego przedsiębiorcy są nieuregulowane przez kontrahenta należności. Zaległość może wynikać z wielu powodów. Najczęstszym z nich jest opóźnienie wynikające ze sprzedażowej faktury VAT. Firma, która czeka na zapłacenie faktury przez kontrahenta nie tylko może popaść w problemy finansowe spowodowane brakiem środków, ale dodatkowo zobowiązana będzie do zapłaty podatku dochodowego i podatku VAT. Jak zatem „przypomnieć się” swojemu dłużnikowi i kiedy można to zrobić?

Czytaj dalej

Zwrot pożyczki

„Oddasz jak będziesz miał…”

Ustawodawca w Kodeksie Cywilny przewidział sytuacje, w których termin zwrotu pożyczki nie został określony, a właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w omawianej przez nas sprawie. Strony zawierając umowę pożyczki nie określiły bowiem terminu jej zwrotu. Z tego rodzaju zachowaniami mamy do czynienia dość często kiedy to kwota pożyczki jest niska lub kiedy umowa ta zawierana jest między bliskimi sobie osobami, które zazwyczaj darzą się zaufaniem.

Czytaj dalej