Pomoc i wsparcie o osiągnięciu porozumienia

Radca prawny jak profesjonalny prawnik może wspomóc swojego klienta podczas posiedzeń mediacyjnych czy pojednawczych. Udział radcy prawnego niejednokrotnie w znaczący sposób przyczynia się do polubownego zakończenia konfliktu zaistniałego pomiędzy stronami. Postępowanie mediacyjne może być zainicjowane przez każdą ze stron, jak również przez sąd. Ugoda zawarta podczas takiego postępowania podlega zatwierdzeniu przez sąd i ma taka samą moc jak wyrok.

Postępowanie pojednawcze stanowi alternatywę dla długiego i często kosztownego procesu. Prawie każdą sprawę da się załatwić w taki sposób. Pozwala to oszczędzić wiele niepotrzebnych emocji oraz czas i pieniądze. Wierzymy że dialog jest podstawą do osiągnięcia potrzebnego kompromisu. Doświadczenie pozwala nam na podejmowanie rozmów z przeciwnikami nawet w najtrudniejszych sprawach.