Fundacja – najważniejsze informacje

Jak założyć fundację?

Fundacja jest tworzona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Celami te, to w szczególności: kultura i sztuka, ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, rozwój gospodarki i nauki, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Twórcami fundacji, czyli fundatorami, mogą być osoby fizyczne bądź osoby prawne. Fundacje działają na podstawie statutu i ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21, poz. 97, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491).

Continue reading Fundacja – najważniejsze informacje

Stowarzyszenie rejestrowe

Czym jest i w jakim celu się je tworzy?

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Określa ono samodzielnie swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków. Do założenia stowarzyszenia potrzebne jest współdziałanie co najmniej siedmiu osób. Osoby te uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

Continue reading Stowarzyszenie rejestrowe