Dokumanty dla twojej firmy- statuty, regulaminy, akty stanowiące

Dla przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe oferujemy analizę i sporządzanie projektów regulaminów. Podobnie w przedsiębiorstwach organizujących konkursy lub loterie. Spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa pozwala na spokojne i bezpieczne prowadzenie biznesu. Każdy przedsiębiorca powinien zadbać by dokumentacja w jego firmie była zgodna z prawem.

W przedsiębiorstwach powstają często problemy organizacyjne które wynikają z braku regulacji i procedur. Częstokroć dochodzi do nich na tle pracowniczym. W ramach pomocy prawnej zajmuję się sporządzaniem wszelkiego rodzaju procedur i regulaminów. Dotyczyć to może w szczególności procedury ochrony danych osobowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów porządkowych czy też regulaminów wewnętrznych pracy zarządu i rady nadzorczej.