Podatek – czy zawsze się należy?

Prawnicy Kancelarii prowadząc sprawy swoich klientów, zwracają również uwagę na podatkowy aspekt danej sprawy. W wielu przypadkach wydanie przez sąd wyroku nie kończy sprawy w 100%. Pamiętać należy, iż w niektórych sytuacjach należy dopełnić formalności związanych z koniecznością rozliczenia się z fiskusem. Prawo przewiduje wiele terminów, których należy dotrzymać, chcąc uniknąć obowiązku zapłaty podatku. W innych zaś podatek może nawet nie postać, jeśli zdecydujemy się na inną konstrukcje prawną niż początkowo zakładaliśmy.

W sytuacjach, gdy organ podatkowy nałoży na nas obowiązek zapłaty podatku, a w naszej ocenie błędnie przyjął podstawę, w oparciu o którą podatek wyliczył, przysługuje nam droga odwoławcza. Najczęściej organy podatkowe aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji nie zmieniają swojego zdania, jednakże każda ze stron rzeczonego postępowania może zdecydować się na wkroczenie na drogę postępowania sądowo-administracyjnego.

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego, w zakres której wchodzi nie tylko bieżące doradztwo ale również reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.