Własność nieruchomości – problemy prawne

Prawo nieruchomości unormowane jest w wielu ustawach i może dotyczyć wielu różnych, czasami niepowiązanymi bezpośrednio ze sobą sytuacjami. Jednym z głównych źródeł prawa nieruchomości jest Kodeks Cywilny, gdzie znajdziemy w nim odniesienie do spraw związanych ze sprzedażą, użytkowaniem, używaniem, czy najmem nieruchomości. Sprawami, które często mają swój finał w sądzie są sprawy dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości, które zazwyczaj kończą się rozstrzygnięciem sądu, który przyznaje sporną nieruchomość jednej osobie, za równoczesną spłatą pozostałych współwłaścicieli.

Wiele spraw dotyczy również sporów z zakresu umów najmu i dzierżawy. Niestety powszechnym problemem i bolączką wynajmujących, są nierzetelni najemcy, który zalegają z płatnościami za czynsz lub też nie dbają odpowiednio o własność wynajmującego. Sprawy, o których mowa powyżej, kończą się często kierowaniem do sądu pozwów o nakazanie opuszczenia i opróżnienia lokalu, czyli tak zwane eksmisje.

Innymi sprawami są sprawy o służebność, które nierozerwalnie wiążą się z prawem nie tyle nieruchomości co służebności, najczęściej służebności osobistej mieszkania, drogi koniecznej, czy przesyłu.

Na powyższe zagadnienia, radca prawny może udzielić stosownych wyjaśnień, nie tylko co do sytuacji prawnej samej nieruchomości ale również jakie kroki może podjąć właściciel, czy współwłaściciel nieruchomości, oczekujący załatwienia sprawy po jego myśli.