Status OPP daje organizacji ogromne możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na prowadzenie działalności. Począwszy od możliwości otrzymywania 1% podatku poprzez możliwość uczestnictwa w dedykowanych programach i grantach. Status OPP podnosi renomę i prestiż organizacji co w oczach kontrahentów i partnerów odbierane jest bardzo pozytywnie. OPP to także obowiązki których nieprzestrzeganie grozi utratą tego statusu.

Proces rejestracji przed KRS i uzyskania statutu organizacji pożytku publicznego powinien zostać odpowiednio przygotowany. Wiele organizacji pomimo spełnienia kryteriów ustawowych boryka się ze skomplikowanym procesem rejestracji przed sądem rejestrowym. W ramach praktyki zawodowej zajmujemy się przygotowywaniem pełnej dokumentacji oraz prowadzeniem procesu rejestracji statusu OPP w Sądzie. Dzięki wsparciu prawnemu organizacja uzyskuje niezbędną pomoc prawną w procesie rejestracji co pomaga w jej szybszym i pomyślnym zakończeniu.