Reprezentacja sądowa to nic innego jak fachowa pomoc prawnika w sądzie, który należycie przedstawi sądowi stanowisko swojego klienta. Jako profesjonalny pełnomocnik dokładne sformułuje żądanie jego klienta, jak również odpowiednio je uargumentuje. Rola profesjonalnego pełnomocnika jest niejednokrotnie niezbędna dla uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie. Każdy z Państwa może ustanowić pełnomocnika, jeśli tylko nie czuje się wystarczająco na siłach stanąć przez sądem i samemu prowadzić sprawę.

Koniecznym do prowadzenia sprawy jest udzielenie stosownego pełnomocnictwa na podstawie, którego radca prawny będzie reprezentował swojego klienta przed sądem. Do reprezentacji sądowej zaliczyć również należy obronę w sprawach karnych, gdzie głównym celem radcy prawnego jest uniewinnienie jego klienta albo uzyskanie jak najłagodniejszej kary. Nie zapomnieć należy o innych, ważnych przypadkach gdzie rola radcy prawnego okazuje się niezbędna. Najczęściej ma to miejsce w sprawach administracyjnych, biznesowych czy mediacyjnych, w których podobnie jak w sprawach cywilnych czy karnych zalecana jest dogłębna i wnikliwa analiza sprawy.

Przed przyjęciem przez radcę prawnego pełnomocnictwa, koniecznym jest odbycie wspólnego spotkania, na którym zostaną poruszone wszelkie kwestie związane ze sprawą klienta. Czasami okazuje się, że nie jest koniecznym udzielenie pełnomocnictwa, albowiem po otrzymaniu od radcy prawnego porady prawnej co do sposobu załatwienia sprawy, klient jest w stanie samodzielnie uporać się z problemem.

Przed przyjęciem pełnomocnictwa, ustalane jest honorarium radcy prawnego za prowadzenie sprawy. Każdy z Państwa otrzymuje informacje o wysokości honorarium, wydatkach, które mogą powstać w związku z prowadzeniem sprawy przed sądem lub innym organem, przed którym sprawa się toczy lub będzie się toczyła. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna Klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić niższą niż stawka minimalna.