Trzeci sektor, zwany inaczej sektorem NGO, tak jak każda firma, wymaga odpowiedniej dbałości i prawidłowego przygotowania do działania. Bezpieczeństwo przy prowadzeniu fundacji lub stowarzyszenia to wartość którą powinni się kierować założyciele i osoby prowadzące tego typu organizację.

Pomoc Kancelarii polega na bieżącym doradztwie przy zakładaniu, prowadzeniu oraz likwidacji fundacji oraz stowarzyszeń. Oferta zawiera pełen zakres usług prawniczych zarówno w formie ustnych, doraźnych porad prawnych, poprzez analizę statutów i ich korektę i tworzenie od podstaw, skończywszy na likwidacji jednostek organizacyjnych oraz reprezentacji przed Krajowym Rejestrem Sądowym i innymi organami. Pomoc prawna obejmuje także doradztwo w ramach pozyskiwania środków publicznych w tym dotacji, grantów oraz innych źródeł finansowania.

Podczas świadczenia usług szczególną uwagę przywiązujemy do sprawdzonych i klarownych rozwiązań oraz modeli sprzyjającym bezpiecznemu rozwojowi oraz stałemu poszerzaniu horyzontów. W ramach usług dedykowanych dla sektora NGO Kucharski Ruman Mikuła Kancelaria Radców Prawnych oferuje specjalistyczne usługi rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Taka forma działalności otwiera przed organizacją szereg nowych możliwości. Z drugiej zaś strony procedura ta bywa kłopotliwa i problematyczna w jej realizacji. Pomoc prawna Kancelarii skierowana jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych pragnących poprawić bezpieczeństwo oraz zminimalizować ryzyko prowadzonej działalności. Zajmujemy się również likwidacją organizacji ze szczególnym naciskiem na rozliczenia majątkowe w tym zakresie.