Korzystanie ze wspólnej nieruchomości przez współwłaścicieli

Umowa quoad usum

Kodeks cywilny zawiera przepisy regulujące współwłasność, a więc stan, gdy kilku osobom niepodzielnie przysługuję własność do jednej rzeczy. Osoba, która jest współwłaścicielem będzie mogła korzystać z rzeczy zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego, które umożliwiają współposiadanie rzeczy wspólnej oraz korzystanie z niej w takim zakresie, jaki da się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Niemniej jednak w praktyce często dochodzi do sytuacji gdy na tle korzystania ze wspólnej rzeczy w tym w szczególności z nieruchomości powstają konflikty i nieporozumienia. W takim przypadku niezbędnym może okazać się zawarcie umowy quoad usum, czyli umowy o podział rzeczy do korzystania.

Continue reading Korzystanie ze wspólnej nieruchomości przez współwłaścicieli