Profesjonalne doradztwo prawne dla przedsiębiorców

Radca prawny jak profesjonalny prawnik często bierze udział w spotkaniach biznesowych i branżowych. Jego rolą jest służenie radą i wsparciem prawnym swojemu Klientowi. Szybka analiza sprawy, bieżące doradztwo w wielu przypadkach okazuje się nieocenione przed podjęciem właściwej decyzji. Pozwala to również na uniknięcie niepotrzebnego ryzyka związanego z planowanym przedsięwzięciem gospodarczym.

Negocjacje w biznesie są powszechną praktyką. Każdy z kontrahentów posiada własne założenia, chcąc jak najkorzystniej zakończyć pertraktacje. Nie zawsze jednak wynegocjowane warunki będą możliwe do spełniania. Wbrew ustaleniom stron, przepisy prawa mogą pokrzyżować plany kilku lub nawet wszystkim kontrahentom.

Radcowie prawni prowadzący Kancelarię Kucharski Ruman Mikuła posiadają bogate doświadczenie w tworzeniu i likwidacji spółek prawa handlowego. Podobnie w przypadku udziału w zgromadzeniach wspólników oraz na posiedzeniach organów takich jak rady nadzorcze i zarządy. Wielokrotnie zdarza się zastępować Klienta na spotkaniach u notariusza, gdzie załatwiane są niektóre kontrakty jak np. sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Podobnie tyczy się to reprezentacji przed Krajowym Rejestrem Sądowym, gdzie obowiązkowo należy zarejestrować fakt sprzedaży wspomnianych udziałów w spółce z o.o.

Radca prawny uczestnicząc w rzeczonych spotkaniach może doradzić swojemu Klientowi czy też nawet brać udział w danym spotkaniu pod jego nieobecność.