Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Czy jest możliwe ?

Regulacje Kodeks karnego przewidują możliwość orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Taki środek karny może zostać orzeczony w przypadku skazania osoby za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Orzeczony zakaz prowadzenia pojazdu powoduje wiele negatywnych skutków w szczególności w funkcjonowaniu w życiu codziennym dla skazanego. Niemniej jednak regulacje prawa karnego umożliwiają osobie, wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów złożenia odpowiednich wniosków, które doprowadzą do skrócenia okresu stosowania tego środka karnego bądź jego zmiany.

Continue reading Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Ulga w spłacie zobowiązania podatkowego

Jak ją uzyskać ?

Ustawowym obowiązkiem każdego obywatela jest uiszczanie podatków. Polskie prawo przewiduje szereg różnych podatków poczynając od podatku dochodowego kończąc na podatku od spadków i darowizn, które jako obywatele jesteśmy zobowiązani płacić terminowo. Nie wykonanie zobowiązań podatkowy może narazić nas negatywne konsekwencje, które mogą ostatecznie przybrać postać egzekucji postępowania egzekucyjnego prowadzonego z inicjatywy urzędu skarbowego. Niemniej jednak podatnik, może uzasadnić swoją nieterminowość i uwolnić się od negatywnych konsekwencji wnosząc o ulgę w spłacie powstałego zobowiązania podatkowego.

Continue reading Ulga w spłacie zobowiązania podatkowego