Sprawa w sądzie? Co dalej?

Kancelaria oferuje pomoc prawną na każdym etapie spraw cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych i opiekuńczych. Tematyka z zakresu powyższych spraw jest bardzo rozległa, począwszy od spraw o zapłatę czy odszkodowanie i zadośćuczynienie, poprzez sprawy spadkowe, skończywszy na sprawach rozwodowych i podziału majątku.

Praktyka prawnicza pokazuje, że sprawami sądowymi, które cechują duże emocje to sprawy dotyczące rozliczeń finansowych, oraz spraw, w których pośrednio a nawet bezpośrednio biorą udział bliscy zainteresowanych stron. Ma to miejsce w przypadku spraw o władze rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem czy w sprawie o alimenty. Pamiętać należy, że naczelną zasada jaką kieruje się sąd orzekający w sprawach rodzinnych i opiekuńczych to zasada dobra dziecka. Występujący w sprawie rodzic dziecka musi przekonać sąd, iż to on daje największą gwarancje prawidłowego wychowania małoletniego, chcąc aby piecza nad małoletnim była jemu powierzona.

Radca prawny jest w pełni kompetentną osobą do wskazania takim osobom sposobu rozwiązania ich problemu oraz poinformować o ich uprawnieniach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa. Pamiętać należy, że niektóre sprawy cywilne można załatwić przy udziale notariusza, który na życzenie klienta sporządzi akt notarialny. Zalecane jest natomiast aby fachowiec doradził, czy postanowienia takiego aktu, które są wolą stron, będą dla niej w pełni korzystne i spełniać jej oczekiwania.