Jak odzyskać pieniądze? 

Kancelaria oferuje pomoc prawną w dochodzeniu wierzytelności jak również pomoc prawną w obronie przed wierzycielem, który upomina się o swój dług. Przepisów regulujących sprawy z powyższego zakresu jest wiele, a jednym z podstawowych elementów jest kwestia przedawnienia, którą należy wziąć pod uwagę na samym początku sprawy. Terminy przedawnienia są różne. Jedne wynoszą rok inne trzy lata. W niektórych przypadkach termin przedawnienia wynosi pięć lat, a w jeszcze innych dziesięć. Bieg przedawnienia można przerwać lub zawiesić. Jak to zrobić ? Na to i inne pytanie z całą pewnością może odpowiedzieć radca prawny w ramach porady prawnej.

Dochodzeniem wierzytelności przed sądem, może okazać się znacznie prostsze i szybsze, jeśli Klient będzie posiadał stosowne dokumenty. Jakie to dokumenty ? Odpowiedź nigdy nie będzie jednoznaczna. Czasami wystarczy oświadczenie o uznaniu długu. Niestety, częstym problemem okazuje się, sporządzenie takiego oświadczenia, które ze swej natury powinno precyzyjnie określać główne cechy wierzytelności, jej podstawy, czy sposób i termin naliczania odsetek. Pamiętajmy, że wierzytelność czy dług, bo terminy te używane są zamienne, mogą powstawać z różnych tytułów.

Pożyczka, niezapłacona faktura za usługi, a może zniszczenia mienia lub uszkodzenie ciała ? W takich sytuacjach mamy do czynienia z wierzytelnościami. Niekiedy są one stwierdzone pismem a czasami nie. Jeśli dłużnik nie ureguluje swojego długu dobrowolnie to możemy już liczyć tylko na sąd, a następnie na komornika sądowego, którą w drodze przymusu postara się odzyskać nasze pieniądze.

Niejednokrotnie Kancelaria pomagała osobom, które borykały się ze sprawami komorniczymi. Niesumienny wierzyciel, często stara się wykorzystać przymusowe położenie i trudną sytuacje swojego dłużnika i kieruje sprawę do komornika, domagając się ściągnięcia długu w większej wysokości niż faktycznie jest to stwierdzone wyrokiem sądu. A co w sytuacji, gdy należność została spłacona lub w ogóle nie istnieje? Radca prawny może nie tylko pomóc fachowo sporządzić pozew i wytoczyć w imieniu Klienta powództwa przeciwegzekucyjne ale również reprezentować go w postępowaniu sądowym.