Porady prawne dla sektora NGO obejmują wszystkie aspekty związane z prowadzeniem organizacji pozarządowej. Doradztwo skierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności charytatywnej jak i do osób aktualnie prowadzących organizację. Pomagamy także osobom które planują zakończyć działalność i likwidację organizacji. Porady udzielane są w Krakowie przy ul. Rakowickiej 30/2 po wcześniejszym umówieniu terminu. Istnieje również możliwość odbycia spotkania bezpośrednio w siedzibie organizacji na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Porady prawne kierowane są zarówno do kadry zarządzającej jak i do członków stowarzyszeń oraz działów kadrowych uwzględniając pełne wsparcie w zakresie prawa pracy i zatrudniania pracowników i wolontariuszy. Porady prawne zawsze odbywają się z poszanowaniem tajemnicy zawodowej oraz w dyskretnej i kameralnej atmosferze. Biuro posiada dogodny dojazd oraz parking gdzie Klient może bezpiecznie pozostawić swój samochód.