Skrócenie wykonania środka karnego

Czy jest możliwe?

Środki karne w przeciwieństwie do kar mają za zadanie spełniać przede wszystkim funkcję prewencyjną i wychowawczą, nie zaś represyjną. Art. 39 Kodeksu karnego zawiera katalog środków karnych, do których należą m. in. pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych czy podanie wyroku do publicznej wiadomości. Niemniej jednak katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym. W różnych ustawach bowiem możemy znaleźć inne środki karne niż te wymienione w Kodeksie karnym. Dla skazanych jednak najistotniejszym pytaniami są na jaki okres czasu można orzec środki karne normowane przez Kodeks karny i czy jest możliwe ich skrócenie? Niniejszy artykuł odpowie na zadane pytania.

Continue reading Skrócenie wykonania środka karnego