Reprezentacja i ochrona interesów przedsiębiorców

W ramach prowadzenia Kancelarii na bieżąco reprezentuję interesy Klientów w sprawach przed sądami powszechnymi a także w postępowaniach administracyjnych. Jako profesjonalni pełnomocnicy jesteśmy uprawnieni do zastępstwa i udziału w rozprawach sądowych z umocowania Klienta. Dzięki temu Klient zyskuje istotną pomoc przy prowadzeniu procesu sądowego, co zwiększa jego szansę na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie.

W ramach reprezentacji przed sądami oraz organami administracji Klient otrzymuje stawiennictwo na posiedzeniach oraz składanie pism procesowych na każdym etapie postępowania. Oferujemy również stawiennictwo na rozprawach przed sądami i urzędami w całej Polsce. W trakcie prowadzenia sprawy sądowej oferujemy sporządzenie i wniesienie pozwu, apelacji lub skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Udzielamy także wsparcia prawnego przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Specjalizujemy się w windykacji należności oraz dochodzeniu niespłaconych długów, odszkodowań i innych świadczeń. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach zabezpieczających oraz egzekucyjnych. W ramach procedur wynikających z kodeksu spółek handlowych oferujemy pełną reprezentację w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.