Jak wygrać z komornikiem? 

Zespół Kancelarii oferuje pomoc prawną również w zakresie postępowań egzekucyjnych. Owe postępowania zwane są postępowaniami komorniczymi, co wynika z faktu, iż prowadzi je komornik. Wszcząć postępowanie egzekucyjne co do zasadny może każdy, kto dysponuje tak zwanym tytułem wykonawczym, czyli prawomocnym orzeczeniem sądu, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności. Oczywiście są od tej zasady wyjątki. Najpopularniejszymi sprawami egzekucyjnymi są sprawy o zapłatę, niezależnie z jakiego tytułu powstała wierzytelność. Może to być należność wynikająca z faktury VAT, zasądzone alimenty, czy nawet przyznana spłata przez sąd od jednej osoby dla drugiej, w następstwie działu spadku po zmarłym krewnym. Komornik sądowy nie bada w trakcie postępowania egzekucyjnego z jakiego tytułu dana należność powstała. Weryfikuje jedynie czy dokumenty mu dostarczone do kancelarii komorniczej spełniają określone warunki i czy na ich podstawie może prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Klienci Kancelarii często pytają z czego można prowadzić egzekucję ? Na to pytanie odpowiadają przepisu kodeksu postępowania cywilnego, a radca prawny kierując wniosek egzekucyjny do komornika w imieniu swojego klienta wskazuje mu z jakich składników majątku dłużnika ma prowadzić postępowanie egzekucyjne. Co w przypadku kiedy dłużnik ukrywa swój majątek lub też komornik nie jest w stanie ustalić skład majątku dłużnika? Przepisy przewidują taką sytuację. Każdy z wierzycieli, który nie został zaspokojony w całości lub części, na skutek postępowania egzekucyjnego może skierować do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. W następstwie takiego wniosku, sąd wyznacza posiedzenie i wzywa dłużnika aby „wyspowiadał się” z nie tylko posiadanego majątku ale również z faktów, które mogą świadczyć o tym, że dłużnik wyzbył się majątku, czym przyczynił się do swojej niewypłacalności.