Kucharski Ruman Mikuła Kancelaria Radców Prawnych oferuje profesjonalną pomoc prawną w życiu prywatnym oraz w biznesie. 

Oferta Kancelarii  skierowana jest między innymi do Klientów indywidualnych i konsumentów. Usługi prawne w tym zakresie obejmują bieżące doradztwo i pomoc prawną. Pomoc świadczona jest zarówno w formie doraźnej jak i w ramach stałej współpracy. Oferujemy reprezentację Klienta przed sądami, organami administracji publicznej, komornikami sądowymi oraz udział w postępowaniach ugodowych i mediacyjnych.

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną firm jednoosobowych oraz spółek, w tym kapitałowych. Obsługa prawna obejmuje wszelkie aspekty prowadzenia firm począwszy od procesu ich tworzenia, poprzez bieżące doradztwo prawne aż po likwidację i zakończenie działalności, ze szczególnym naciskiem na problematykę końcowych rozliczeń majątkowych.

Kancelaria świadczy także specjalistyczną pomoc prawną na rzecz organizacji pozarządowych (NGO) takich jak fundacje i stowarzyszenia, w tym organizacje pożytku publicznego (OPP). Pomoc obejmuje m.in. proces ich tworzenia, prowadzenia oraz likwidacji struktur organizacji. Bogate doświadczenie Kancelarii w tym zakresie stanowi solidne wsparcie i daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Trzon Kancelarii tworzą jej wspólnicy: radca prawny Robert Kucharski,radca prawny Tomasz Ruman, radca prawny Gabriela Mikuła.

Zespół kancelarii tworzą również aplikanci  zawodów prawniczych. 

Kancelaria ponadto, na stałe współpracuje z wieloma notariuszami, adwokatami, doradcami podatkowymi i rzeczoznawcami majątkowymi.  

Robert Kucharski radca prawny, starszy wspólnik

Radca prawny, wspólnik i współzałożyciel Kucharski Ruman Mikuła Kancelarii Radców Prawnych w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych oraz udzielaniu porad prawnych. Lata praktyki oraz wykształcenie w zarządzaniu w biznesie pozwalają na skutecznie łączenie roli prawnika dla Twojej rodziny i firmy.

Prywatną praktykę prawniczą w ramach Kancelarii Kucharski Ruman Mikuła prowadzi od roku 2012. W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej rozpoczął już na drugim roku aplikacji radcowskiej, którą odbywał przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Wcześniej, jako aplikant radcowski współpracował z radcą prawnym Pawłem Ratajem. Na studiach odbywał praktyki w Kancelarii Kardas & Kardas profesora Piotra Kardasa i dr Małgorzaty Dąbrowskiej – Kardas. W ramach samodoskonalenia podjął się wolontariatu i udzielania porad prawnych dla osób najuboższych i najbardziej potrzebujących.

Jako kurator sądowy posiada bogate doświadczenie w zakresie powoływania organów spółek prawa handlowego, opracowywania projektów aktów prawnych oraz przeprowadzania procesów likwidacji. Posiada stopień MBA (Master of Business Administration) co pozwala doradzać Klientom biznesowym we wszelkich, także pozaprawnych aspektach prowadzenia działalności. W ramach obsługi Klientów indywidualnych specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, prawie spadkowym, odszkodowaniach oraz windykacji.

Od 2012 roku współpracuje z Fundacją COGNOSCO w której był Prezesem Zarządu. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji. W ramach tej współpracy organizuje bezpłatne wsparcie prawne dla osób najbardziej potrzebujących, których nie stać na opłacenie prawnika. Wraz z Fundacją pomógł tysiącom mieszkańców Krakowa. W ramach działań charytatywnych aktywnie uczestniczy w przyczynianiu się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, integracji społecznej grup narażonych na wykluczenie oraz wsparciu na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Wiedza oraz doświadczenie praktyczne zdobyte podczas współpracy z Fundacją COGNOSCO pozwala skutecznie pomagać innym osobom prowadzącym organizacje pozarządowe.

Od roku 2015 jest Prezesem Zarządu Pragmatica sp .z o.o. która zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu edukacji prawnej oraz biznesowej. W ramach tej działalności prowadzi wykłady skierowane do studentów prawa, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy prawniczej. Prowadzi także wykłady oraz szkolenia dla firm z zakresu podstawowej wiedzy prawniczej skierowane do kadry zarządzającej jak i dla pracowników.

Wiedzą oraz doświadczeniem dzieli się w Internecie w formie publikacji na blogach prawniczych. W pracy zawodowej zapewnia dyskrecję i indywidualne podejście do każdego problemu. Priorytetem jest pełne zaangażowanie w sprawy i projekty Klientów. Zawsze analizuje problem z kilku punktów widzenia. Takie podejście stanowi główną zaletę dla Klientów, dla których nadzoruje i koordynuje wszystkie aspekty problemu.

Tomasz Ruman radca prawny, starszy wspólnik

Radca prawny, wspólnik i współzałożyciel Kucharski Ruman Mikuła Kancelarii Radców Prawnych w Krakowie

Od 2012 roku prowadzę prywatną praktykę prawniczą wraz z radcą prawnych Robertem Kucharskim. Pierwsze prawnicze szlify zacząłem zdobywać już w 2008 roku, odbywając staż w jednej z wiodących Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych w Krakowie, w której następnie praktykowałem w związku z odbywaniem aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Podczas czterech lat praktyki pod okiem doświadczonego patrona nabyłem niezbędne z punktu widzenia swoich Klientów doświadczenie, które pozwoliło mi na rozpoczęcie samodzielnej działalności prawniczej.

Równolegle, bo od 2012 roku związany jestem z Fundacją COGNOSCO, krakowską organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego (OPP). W 2013 roku w Fundacji COGNOSCO  pełniłem funkcję wiceprezesa zarządu, aby następnie, aż do chwili obecnej członka Rady Fundacji. Również od 2012 roku, wpisany jestem na listę kandydatów na kuratorów sądowych, to jest osób powoływanych przez sąd rejestrowy dla spółek kapitałowych, które ze względu na braki osobowe w zarządzie nie są w stanie prowadzić swojej działalności. Celem kuratora sądowego w tego typu sprawach jest zwołanie zgromadzenia wspólników, a następie doprowadzenie do powołania nowych władz spółki, aby ta mogła wznowić swoją działalność, ewentualnie podjąć uchwałę w przedmiocie likwidacji.

Obszar moich zainteresowań skupia się w obrębie prawa procesowego, czyli prowadzeniu spraw sądowych. Chcąc pogłębić swoją wiedzę w 2014 roku ukończyłem podyplomowy kurs z zakresu prawa procesowego oraz umów. Nabyta wiedza już niejednokrotnie zaprocentowała niestandardowymi rozwiązaniami, które pozwoliły na rozwiązanie kwestii prawnych w sposób satysfakcjonujący moich Klientów.

W Kancelarii zajmuję się prowadzeniem spraw sądowych osób prywatnych i przedsiębiorców.    

Gabriela Mikuła radca prawny, młodszy wspólnik

Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W Krakowie także prowadzę własną kancelarię: Kucharski Ruman Mikuła Kancelaria Radców Prawnych, którą współtworzę z dwoma wspólnikami:

radcą prawnym Tomaszem Rumanem oraz

radcą prawnym Robertem Kucharskim.

W ramach kancelarii na co dzień świadczę pomoc prawną jako pełnomocnik lub obrońca w procesach sądowych.

Studia prawnicze ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jestem także absolwentką studiów podyplomowych – Prawo Zamówień Publicznych.

Nadto ukończyłam certyfikowany kurs „Partnerstwo Publiczno – Prywatne”.

W latach 2016 – 2017 pracowałam w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Sekcji Prawa Pracy.

Powyżej opisane doświadczenia pozwoliły mi zdobyć nie tylko wymagane kwalifikacje, ale przede wszystkim nabyć niezbędne w pracy radcy prawnego doświadczenie. Prowadzenie spraw przed sądami wymaga bowiem od radcy prawnego umiejętności zachowania tzw. trzeźwego umysłu, wielogodzinnego skupienia oraz refleksu umożliwiającego bieżące i szybkie reagowanie na to co się dzieje na rozprawie, posiedzeniu, mediacjach czy negocjacjach ugodowych.

W kręgu moich szczególnych zainteresowań znajduje się prawo cywilne, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz uprawnień i zobowiązań wynikających z umów, prawo rodzinne, prawo pracy oraz upadłość konsumencka, a także prawo karne.