Jak rozpocząć porządkowanie spraw finansowych gdy dłużnik posiada wielu wierzycieli?

Jak spłacić swoje zadłużenie?

W dobie dzisiejszej sytuacji gospodarczej, w nasze kancelarii pojawia się coraz więcej osób, które posiadają zadłużenia u wielu wierzycieli. Nie mogąc poradzić sobie z ich spłatą zastanawiają się w jaki sposób mogą uporządkować swoją sytuację finansową. Nierzadko bowiem problem z długami odbija się również na pozostałych aspektach życia dłużników. Niemniej jednak, aby podjąć działania w danej sprawy, należy ocenić sytuacje osobistą dłużnika, stopień skomplikowania danej sprawy oraz zdolność dłużnika do regulowania zobowiązań. Po szczegółowej analizie wyżej wymienionych aspektów można podjąć decyzje w jaki sposób uporządkować sytuacje finansową dłużnika?

Continue reading Jak rozpocząć porządkowanie spraw finansowych gdy dłużnik posiada wielu wierzycieli?