Czy prawomocne orzeczenie wydane przeciwko Tobie rażąco narusza przepisy prawa?

Instytucja skargi nadzwyczajnej

W ostatnim czasie w naszej kancelarii pojawia się coraz więcej spraw, w których to zapadłe orzeczenia sądowe w sprawach cywilnych (w tym także z przed nawet te, które uprawomocniły się ponad 10 lat) rażąco naruszają powszechnie obowiązujące prawo, w tym zasady konstytucyjne. Bardzo często osoby obarczone takimi orzeczeniami poddają się i rezygnują z dalszej walki o swoje prawa, myśląc że orzeczenie nie może zostać już wzruszone. Niemniej jednak polski ustawodawca zadbał, aby w takich sytuacja obywatel nie pozostał „bezbronny” wprowadzając w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z 2018 r. instytucję skargi nadzwyczajnej. Czym jest zatem skarga nadzwyczajna, przez kogo i kiedy może zostać wniesiona? O tym poniżej.

Continue reading Czy prawomocne orzeczenie wydane przeciwko Tobie rażąco narusza przepisy prawa?