Jakie są skutki poręczenia?

W potocznym języku słowo poręczać oznacza nic innego jak danie rękojmi za kogoś, czy po prostu wyrażenie pozytywnej opinii odnośnie danej osoby. Warto pamiętać, że polski system prawny przewiduje instytucje poręczenia. Co poręczenie dokładnie oznacza, i jakie rodzi skutki dla osoby, która jest poręczycielem? Warto mieć świadomość co dokładnie kryje się pod pojęciem poręczenia oraz kiedy może ono przysporzyć wiele kłopotów, w szczególności finansowych.

Na wstępnie, co jest bardzo istotne to to, że poręczenie jest umową. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Innymi słowy, poprzez poręczenie jedna osoba zobowiązuje się względem drugiej, iż w przypadku niewykonania zobowiązania przez daną osobę, to poręczyciel tę umowę wykona. Najprostszym przykładem jest umowa pożyczki. Na podstawie takie umowy, pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu określonej kwoty na rzecz pożyczkodawcy. W takim przypadku mówimy o umowie wzajemnej, zgodnie z którą jedna osoba pożycza drugiej pieniądze, a ta druga osoba zobowiązuje się je zwrócić. Poręczyciel natomiast to osoba, która zobowiązuje się do zwrotu pożyczki, chociażby nie otrzymała żadnych pieniędzy od pożyczkodawcy, w przypadku, gdy pożyczkobiorca pieniędzy w umówionym czasie nie zwrócił.

Pamiętać należy, że zgodnie z przepisami prawna to poręczyciel zobowiązany jest względem wierzyciela osoby, za którą poręczył odnośnie spełniania świadczenia, w takim zakresie w jaki to dłużnik ma świadczenie spełnić. Upraszczając powyższą myśl, należy wyjaśnić, że poręczyciel jest nikim innym jak osobą, która ma takie same obowiązki jak sam dłużnik. Innymi jeszcze słowy, obowiązek poręczyciela jest taki sam jak obowiązek dłużnika względem wierzyciela.

W związku z faktem, ze poręczyciel i dłużnik są „wspólnie” zobowiązani względem wierzyciela, to poręczyciel może wobec wierzyciela, czyli na przykład takiego pożyczkodawcy podnosić takie same zarzuty jak dłużnik. Oznacza to nic innego jak możliwość korzystania przez poręczyciela do korzystania z praw przysługujących pożyczkobiorcy.

Na koniec watro wspomnieć, że w przypadku spełnienia świadczenia przez poręczyciela, czyli na przykład dokonania spłaty w całości lub w części pożyczki udzielonej przez pożyczkodawcę, to poręczyciel uprawniony jest odzyskania pieniędzy od dłużnika, za którego spłacił dług.