Zmniejszenie wysokości alimentów na dziecko.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Kancelaria oferuje prowadzenie spraw sądowych o obniżenie alimentów na dzieci. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w sprawach o zmniejszenie wysokości alimentów na dziecko.

Usługi Kancelarii w ramach prowadzenia sprawy o obniżenie alimentów obejmują między innymi:

  1. Porady prawne.
  2. Negocjacje ugodowe/postępowanie mediacyjne.
  3. Sporządzenie i wniesienie pozwu do sądu.
  4. Uczestnictwo w rozprawach.
  5. Sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania.
  6. Napisanie i wniesienie apelacji od wyroku.
  7. Uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku.
  8. Wniesienie sprawy do komornika.
  9. Bieżące wsparcie Klienta w trakcie procesu o alimenty.

Podczas prowadzenia spraw o zmniejszenie alimentów zwracamy szczególną uwagę na szybkie zakończenie sprawy i uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta. Kancelaria oferuje także możliwość zmniejszenia alimentów w sposób ugodowy. W takiej sytuacji rozprawa sądowa nie jest w ogóle potrzebna, co skraca czas i jest tańsze.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach o zmniejszenie alimentów już od kwoty 1200 zł. Na życzenie Klienta umożliwiamy płatność w dogodnych i przystępnych ratach. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej w sprawach o obniżenie alimentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na poradę prawną z naszym prawnikiem +48794037857