Dochodzimy należności alimentacyjnych od ex-małżonków.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Kancelaria oferuje prowadzenie spraw sądowych o alimenty od ex-małżonka.

Usługi Kancelarii w ramach prowadzenia sprawy o zasądzenie alimentów od ex obejmują między innymi:

  1. Porady prawne.
  2. Negocjacje ugodowe/postępowanie mediacyjne.
  3. Sporządzenie i wniesienie pozwu do sądu.
  4. Uczestnictwo w rozprawach.
  5. Sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania.
  6. Napisanie i wniesienie apelacji od wyroku.
  7. Uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku.
  8. Wniesienie sprawy do komornika.
  9. Bieżące wsparcie Klienta w trakcie procesu o alimenty.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.Podczas prowadzenia spraw o uchylenie alimentów zwracamy szczególną uwagę na szybkie zakończenie sprawy i uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach o alimenty od ex-małżonka już od kwoty 1200 zł. Na życzenie Klienta umożliwiamy płatność w dogodnych i przystępnych ratach. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej w sprawach o alimenty od eks małżonka prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na poradę prawną z naszym prawnikiem +48794037857