Likwidacja obowiązku alimentacyjnego.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Rodzice nie są obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka jeśli dochody z jego majątku wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Kancelaria oferuje prowadzenie spraw sądowych o uchylenie alimentów na dzieci. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w sprawach o uchylenie alimentów na dziecko.

Usługi Kancelarii w ramach prowadzenia sprawy o uchylenie alimentów obejmują między innymi:

  1. Porady prawne.
  2. Negocjacje ugodowe/postępowanie mediacyjne.
  3. Sporządzenie i wniesienie pozwu do sądu.
  4. Uczestnictwo w rozprawach.
  5. Sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania.
  6. Napisanie i wniesienie apelacji od wyroku.
  7. Uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku.
  8. Wniesienie sprawy do komornika.
  9. Bieżące wsparcie Klienta w trakcie procesu o uchylenie alimentów.

Podczas prowadzenia spraw o uchylenie alimentów zwracamy szczególną uwagę na szybkie zakończenie sprawy i uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach o uchylenie alimentów już od kwoty 1200 zł. Na życzenie Klienta umożliwiamy płatność w dogodnych i przystępnych ratach. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej w sprawach o likwidację alimentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na poradę prawną z naszym prawnikiem +48794037857