Ulga w spłacie zobowiązania podatkowego

Jak ją uzyskać ?

Ustawowym obowiązkiem każdego obywatela jest uiszczanie podatków. Polskie prawo przewiduje szereg różnych podatków poczynając od podatku dochodowego kończąc na podatku od spadków i darowizn, które jako obywatele jesteśmy zobowiązani płacić terminowo. Nie wykonanie zobowiązań podatkowy może narazić nas negatywne konsekwencje, które mogą ostatecznie przybrać postać egzekucji postępowania egzekucyjnego prowadzonego z inicjatywy urzędu skarbowego. Niemniej jednak podatnik, może uzasadnić swoją nieterminowość i uwolnić się od negatywnych konsekwencji wnosząc o ulgę w spłacie powstałego zobowiązania podatkowego.

Continue reading Ulga w spłacie zobowiązania podatkowego