Stowarzyszenie rejestrowe

Czym jest i w jakim celu się je tworzy?

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Określa ono samodzielnie swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków. Do założenia stowarzyszenia potrzebne jest współdziałanie co najmniej siedmiu osób. Osoby te uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

Continue reading Stowarzyszenie rejestrowe