Wyposażenie pojazdu mechanicznego w blokadę alkoholową

Kiedy możliwe jest skorzystanie z blokady alkoholowej?

Tytułem wstępu należy wyjaśnić czym w istocie jest blokada alkoholowa. Otóż według definicji zawartej w ustawie prawo o ruchu drogowym blokada alkoholowa jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. A contrario należy przyjąć że urządzenie to będzie umożliwiało uruchomienie pojazdu wyłącznie w przypadku gdy sprawca będzie trzeźwy. Kiedy natomiast można skorzystać z tego urządzenie i jakie warunki formalne musi spełnić skazany aby mógł korzystać z pojazdu mechanicznego wyposażonego w blokadę alkoholową? O tym poniżej.

Continue reading Wyposażenie pojazdu mechanicznego w blokadę alkoholową