Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Podstawowe informacje

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie BTE) jest pozasądowym tytułem egzekucyjnym stwierdzającym istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec danej osoby. „Był” to zatem ogromny przywilej banku, bowiem stanowił on podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego, po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd. „Był” bowiem Trybunał Konstytucyjnym w wyroku z 2015 r. uznał BTE za niezgodny z prawem i od tego momentu banki utraciły możliwości wystawiania tego tytułu egzekucyjnego. Niemniej jednak bankowe tytułu egzekucyjne wystawione przed 2015 r., wciąż istnieją w obrocie prawnym i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjne. Dlatego wielu dłużników zadaje sobie pytanie, w jakim terminie przedawnieniu ulegają roszczenia objęte bankowym tytułem egzekucyjnym?

Continue reading Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego