Jak zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Procedura zwołania zwyczajnego zgromadzenia

Wspólnicy spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością tworzą jeden z organów spółki, czyli zgromadzenie wspólników spółki. Prawo uczestniczenia w tym organie wynika z istoty statusu wspólnika jako członka spółki (odmiennie niż członkostwo w np. w zarządzie, które wynika z nominacji). Zgromadzenie wspólników nie jest organem stałym spółki, albowiem każdorazowo wymaga zwołania w formie zwyczajnego lub nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Niniejszy artykuł będzie stanowił omówienie procedurę zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Continue reading Jak zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?