Czy pracownik może zostać zwolniony w okresie przedemerytalnym?

Okres ochronny stosunku pracy

4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracownika, podlega on szczególnemu reżimowi ochronnemu, który gwarantowany jest przez kodeks pracy. Pracodawca w tym czasie nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Taka ochrona umożliwia pracownikowi kontynuowanie pracy, aż do chwili osiągnięcia wieku emerytalnego. Co może zrobić pracownik, gdy zasada ta zostanie naruszona?

Continue reading Czy pracownik może zostać zwolniony w okresie przedemerytalnym?