Co zrobić gdy nie wysłałeś oświadczenia o odrzuceniu spadku złożonego przed konsulem?

Podstawowe informacje

Jako że wielu z naszych rodaków udało się na emigrację, polskie regulacje prawa przewidziały ułatwienie dla złożenia oświadczenia o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku przez osoby mieszkające na stałe za granicą. Obywatele Polski mieszkający za granicą mogą złożyć takie oświadczenie we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji konsul potwierdzi własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Niemniej jednak, nie oznacza to, iż takie oświadczenie staje się skuteczne wraz z potwierdzeniem własnoręcznego podpisu spadkodawcy przez konsula. Aby oświadczenie było skuteczne musi zostać przedłożone w sądzie spadku, w terminie 6 miesięcy od chwili  od chwili, w której dowiedzieli się o powołaniu do dziedziczenia (co do zasady będzie to chwila zgonu spadkodawcy). Co zaś w przypadku gdy spadkobierca odrzuci spadek, niemniej jednak nie wyśle oświadczenia złożonego przed konsulem?

Continue reading Co zrobić gdy nie wysłałeś oświadczenia o odrzuceniu spadku złożonego przed konsulem?