Fundacja – najważniejsze informacje

Jak założyć fundację?

Fundacja jest tworzona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Celami te, to w szczególności: kultura i sztuka, ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, rozwój gospodarki i nauki, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Twórcami fundacji, czyli fundatorami, mogą być osoby fizyczne bądź osoby prawne. Fundacje działają na podstawie statutu i ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21, poz. 97, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491).

Continue reading Fundacja – najważniejsze informacje