Orzeczenie separacji w wyroku sądowym.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Kancelaria oferuje prowadzenie spraw o separację w pełnym zakresie. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków. Prawnicy Kancelarii pomagają przejść ten trudny proces w jak najszybszy i jak najmniej uciążliwy sposób. Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. Pomoc prawna pomaga lepiej zrozumieć czym jest separacja i jakie są jej konsekwencje na przyszłość. Poznaj pełną ofertę Kancelarii. 

Usługi Kancelarii w ramach prowadzenia sprawy o separację obejmują między innymi:

 1. Porady prawne.
 2. Negocjacje ugodowe/postępowanie mediacyjne.
 3. Sporządzenie i wniesienie pozwu do sądu.
 4. Uczestnictwo w rozprawach.
 5. Sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania.
 6. Napisanie i wniesienie apelacji od wyroku.
 7. Uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku.
 8. Bieżące wsparcie Klienta w trakcie procesu o separację.

Kancelaria cechuje się wyjątkowym podejściem do spraw Klientów. Podczas prowadzenia spraw o separację zwracamy szczególną uwagę na szybkie zakończenie sprawy i uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta.

Porady prawne udzielane są indywidualnie jak również wspólnie obojgu małżonkom. W trakcie spotkania omawiane są przede wszystkim kwestie dotyczące:

 1. Winy za rozkład pożycia.
 2. Władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi.
 3. Kontaktów z małoletnimi dziećmi.
 4. Alimentów na dzieci lub małżonka.
 5. Wspólnego mieszkania.
 6. Podziału majątku wspólnego.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach o separację już od kwoty 2000 zł. Na życzenie Klienta umożliwiamy płatność w dogodnych i przystępnych ratach. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej w sprawach o separację prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie z naszym prawnikiem +48794037857