Czy istnieje szansa usunięcia wskaźnika WIBOR?

Termin WIBOR, w ostatnim czasie jest bardzo popularnym pojęciem wśród kredytobiorców, a to ze względu na podwyżkę oprocentowania kredytów. Czym naprawdę jest WIBOR? W skrócie, jest to wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym, na jaką banki umawiają się, aby udzielić sobie wzajemnych pożyczek. Wraz z stopami procentowymi ustalanymi przez Radę Polityki Pieniężnej, ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie zmienne kredytów detalicznych oraz hipotecznych.  W ostatnim czasie jednak kredytobiorcy, uznali, iż jest to wskaźnik naruszający zasady rynkowe.

Zarzuty dotyczące wskaźnika WIBOR

Tak jak wskazano powyżej, wskaźnik WIBOR odnosi się do wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym na jaką banki umawiają się aby udzielić sobie wzajemnych pożyczek. W rzeczywistości jednak, akcja kredytowa banków opiera się na depozytach, których oprocentowanie jest znacznie niższe, aniżeli oprocentowanie pożyczek międzybankowych W związku z tym koszty pozyskania przez bank pozyskania środków pieniężnych dla klientów są znacznie niższe niż wskazują to banki.

Ponadto kredytobiorcy zarzucają bankom, iż naruszają przepisy unijne dotyczące obowiązków informacyjnych banków. Banki bowiem powinny poinformować klienta o ryzyku rynkowym związanym z wzrostem wskaźnika WIBOR.

Pozwy

Ze względów wskazanych powyżej, kredytobiorcy zauważyli możliwość podważenia wskaźnika WIBOR przed sądem. W związku z tym, do sądów trafia coraz więcej pozwów,
w których to kredytobiorcy żądają uznania za niedozwolone regulacje dotyczące wskaźnika WIBOR, jednocześnie wnoszą o jego usunięcie z umowy kredytu. W ten sposób oprocentowanie kredytu opierałoby się wyłącznie na marży. Co więcej, w środowisku prawniczym wskazuje się, iż istnieje również możliwość unieważnienia całej umowy kredytowej, lecz będzie się to wiązało z koniecznością zwrotu przez kredytobiorcę całej niespłaconej kwoty kredytu.

Przełomowe postanowienie?

Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem z listopada 2022 r. zabezpieczył spłatę kredytu hipotecznego w ten sposób, iż kredytobiorcy na czas procesu będą spłacali kredyt oparty wyłącznie na marży bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR. W ten sposób rata kredytu uległa znacznemu zmniejszeniu. Niemniej jednak warto zaznaczyć, iż jest to wyłącznie postanowienie, nie wyrok prawomocny kończący postępowanie. Z tego względu brak jest dotychczas wyroku w zakresie WIBOR, który uznałby, że wskaźnik ten jest nieprawidłowy.