Zwiększenie alimentów na dziecko.

 Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Kancelaria oferuje prowadzenie spraw sądowych o podwyższenie alimentów na dzieci. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w sprawach o podwyższenie alimentów na dziecko. Możliwe jest uzyskanie alimentów po rozwodzie, separacji jak i od ojca nie będącego małżonkiem.

Usługi Kancelarii w ramach prowadzenia sprawy o podniesienie alimentów obejmują między innymi:

  1. Porady prawne.
  2. Negocjacje ugodowe/postępowanie mediacyjne.
  3. Sporządzenie i wniesienie pozwu do sądu.
  4. Uczestnictwo w rozprawach.
  5. Sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania.
  6. Napisanie i wniesienie apelacji od wyroku.
  7. Uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku.
  8. Wniesienie sprawy do komornika.
  9. Bieżące wsparcie Klienta w trakcie procesu o alimenty.

Podczas prowadzenia spraw o podniesienie alimentów zwracamy szczególną uwagę na szybkie zakończenie sprawy i uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta. W związku z częstymi przypadkami niezaspokajania potrzeb dzieci przez drugiego rodzica wiele spraw zawiera wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Daje to możliwość ściągania alimentów jeszcze przed formalnym zakończeniem procesu. Dzięki temu potrzeby dziecka mogą zostać zaspokojone w niedługim czasie od wniesienia sprawy do sądu.

Kancelaria oferuje także możliwość zwiększenia alimentów w sposób ugodowy. W takiej sytuacji rozprawa sądowa nie jest w ogóle potrzebna, co skraca czas i jest tańsze.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach o podwyższenie alimentów już od kwoty 1200 zł. Na życzenie Klienta umożliwiamy płatność w dogodnych i przystępnych ratach. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej w sprawach o podwyższenie alimentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na poradę prawną z naszym prawnikiem +48794037857