Dostałem majątek ale znaczną część muszę oddać ?

Niejednokrotnie zdarza się, że otrzymujemy spadek lub darowiznę od najbliższej rodziny. Najczęściej są to pieniądze lub inny majątek np. samochód. Pomijając jaką drogą wchodzimy w posiadanie majątku,  nie możemy zapomnieć o obowiązku względem skarbówki. Jaki to obowiązek? Oczywiście podatkowy. Często zdarza się, że osoba obdarowana cieszy się swoim wzbogaceniem, jednocześnie zapominając dopełnić formalności związanych z dokonaniem odpowiedniego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.  Co należy  zrobić otrzymując darowiznę lub spadek od najbliższej rodziny?

Odpowiedź jest prosta – zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. W Internecie dostępne są formularze SD-Z2, które przeznaczone są dla osób, które chcą skorzystać ze zwolnienia od podatku. Pamiętać należy, że z omawianego zwolnienia mogą skorzystać tylko najbliżsi członkowie rodziny czyli:

  • małżonek,
  • rodzeństwo,
  • zstępni,
  • wstępni darczyńcy albo spadkodawcy.

W jakim terminie dokonać zgłoszenia ? Co do zasady w powyższym przypadku termin zgłoszenia wynosi sześć miesięcy, licząc od dnia nabycia majątku. Dniem nabycia majątku jest dzień dokonania przelewu bankowego. Zaś w przypadku spadku, dniem nabycia jest dzień uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku lub też dzień sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Niezwykle ważną kwestią jest to, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny środków pieniężnych, należy dokonać przelewu tych środków za pośrednictwem rachunku bankowego lub przekazu. W przeciwnym wypadku, w szczególności gdy pieniądze otrzymamy w gotówce, nie będziemy mogli skorzystać ze zwolnienia i zapłacimy podatek.

Jest jeszcze kilka innych przypadków kiedy obowiązek podatkowy nie powstaje i dotyczy to również innych osób, nie tylko najbliższych członków rodziny, ale ta tematyka zostanie poruszona w oddzielnym artykule.