Reprezentacja przed sądem w sprawach rodzinnych.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Kancelaria oferuje reprezentację przy prowadzeniu spraw sądowych o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach. Poznaj pełną ofertę Kancelarii. 

Usługi Kancelarii w ramach prowadzenia sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej obejmują między innymi:

  1. Porady prawne.
  2. Negocjacje ugodowe/postępowanie mediacyjne.
  3. Sporządzenie i wniesienie wniosku do sądu.
  4. Uczestnictwo w rozprawach.
  5. Sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania.
  6. Napisanie i wniesienie apelacji od postanowienia.
  7. Uzyskanie klauzuli wykonalności postanowienia.
  8. Wniesienie sprawy do komornika.
  9. Bieżące wsparcie Klienta w trakcie procesu o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Podczas prowadzenia spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej szczegółowo badamy sytuację Klienta i szukamy najlepszej drogi do osiągnięcia korzystnego wyniku. Sprawy rodzinne są bardzo delikatne i mogą mieć wpływ na całe życie rodzica i dziecka. Zawsze zwracamy uwagę również na ten aspekt życiowy.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej już od kwoty 1200 zł. Na życzenie Klienta umożliwiamy płatność w dogodnych i przystępnych ratach. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na poradę prawną z naszym prawnikiem +48794037857