Alimenty na dziecko już od 1200 zł

Orzeczenie alimentów wyrokiem sądowym.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.  Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Możliwe jest uzyskanie alimentów po rozwodzie, separacji jak i od ojca nie będącego małżonkiem. Prowadzimy także sprawy o alimenty na rzecz dziecka poczętego wraz z ustaleniem ojcostwa.

Czytaj dalej