Ustalenie kontaktów z dzieckiem już od 1200 zł

Prowadzenie sprawy w sądzie o kontakty z dzieckiem.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności:

  1. przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu)
  2. bezpośrednie porozumiewanie się,
  3. utrzymywanie korespondencji,
  4. korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Kancelaria oferuje reprezentację przy prowadzeniu spraw sądowych o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach. Poznaj pełną ofertę Kancelarii. 

Czytaj dalej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej już od 1500 zł

Reprezentacja przed sądem w sprawach rodzinnych.

Sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej jeżeli zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

  1. władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody,
  2. rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej,
  3. rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka,
  4. rodzice trwale nie interesują się dzieckiem,

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Nasza Kancelaria oferuje reprezentację przy prowadzeniu spraw sądowych o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie i pomagają przy prowadzeniu spraw sądowych. Poznaj pełną ofertę Kancelarii.

Czytaj dalej

Alimenty na dziecko już od 1200 zł

Orzeczenie alimentów wyrokiem sądowym.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.  Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Możliwe jest uzyskanie alimentów po rozwodzie, separacji jak i od ojca nie będącego małżonkiem. Prowadzimy także sprawy o alimenty na rzecz dziecka poczętego wraz z ustaleniem ojcostwa.

Czytaj dalej