Czy ich błędne określenie może stanowić przesłankę sankcji kredytu darmowego?

Zaciągnięcie kredytu umożliwia nam spełnienie swoich celów i marzeń np. kupna mieszkania. Niemniej jednak co do zasady profesjonalne podmioty, które udzielają kredytów, robią to po to, aby uzyskać wynagrodzenie z tytułu udostępnienia kapitału kredytobiorcy. Dlatego też kredytobiorca, musi zwrócić kwotę wyższą niż tą, która została mu udostępniona. W związku z powyższym, regulacje prawne nałożyły obowiązek dokładnego określenia wysokości całkowitego kwoty do zapłaty oraz całkowitej kwoty kredytu. Ich błędne określenie może stanowić podstawę do skorzystania przez kredytobiorcę z dobrodziejstwa sankcji kredytu darmowego.

Całkowita kwota kredytu

Jak wskazują przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, całkowita kwota kredytu to suma wszystkich środków pieniężnych udostępnionych konsumentowi przez kredytodawcę w ramach kredytu konsumenckiego. W sytuacji gdy nie możliwym jest podanie całkowitej kredytu w postaci całkowitej kwoty środków pieniężnych udostępnionych konsumentowi, wówczas całkowita kredytu będzie stanowić pułap kwotowy, do wysokości którego środki pieniężne mogą być konsumentowi udostępnione.

Standardowy arkusz umowy o kredytu konsumenckiego powinien zawierać również informację o całkowitej kwocie kredytu. Jest to bardzo ważne z wielu względów. Po pierwsze konsument zawierając umowę powinien wiedzieć o ilości środków które zostaną mu przekazane do jego dyspozycji. Po drugie, na podstawie wysokości całkowitej kwoty kredytu ustalana jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Ponadto, całkowita kwota kredytu, decyduje czy kredyt będziemy traktować jako konsumencki.

Całkowity kwota do zapłaty

Natomiast całkowita do zapłaty to suma całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu. Zatem będzie to kwota udostępniona kredytobiorcy oraz koszty kredytu, na które składają się m.in.:

  1. Odsetki.
  2. Prowizje.
  3. Opłaty.
  4. Marże
  5. Koszty ubezpieczenia związanego z kredytem.

Podobnie jak kwota kredytu, informacja o całkowitej kwocie do zapłaty powinna znajdować się w umowie kredytu.

Możliwość zastosowania sankcji kredytu konsumenckiego

Obowiązkiem kredytodawcy jest określenie całkowitej kwoty kredytu, kosztów kredytu oraz całkowitej kwoty do zapłaty. Ich brak lub określenie niezgodne z regulacjami ustawy o kredycie konsumenckim (np. podanie w kwocie kredytu kosztów ubezpieczenia lub prowizji) może być podstawą do skorzystania z instytucji sankcji kredytu darmowego.

Po skorzystaniu z tej możliwości, kredytobiorca będzie mógł zwrócić wyłącznie udostępniony kapitał kredytu, bez kosztów kredytu (a więc odsetek, prowizji itd.).