Jednoczesne ustalenie alimentów oraz ojcostwa.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Jeżeli ojcostwo mężczyzny zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.

Usługi Kancelarii w ramach prowadzenia sprawy o alimenty obejmują między innymi:

  1. Porady prawne.
  2. Sporządzenie i wniesienie pozwu do sądu.
  3. Uczestnictwo w rozprawach.
  4. Sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania.
  5. Napisanie i wniesienie apelacji od wyroku.
  6. Uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku.
  7. Wniesienie sprawy do komornika.
  8. Bieżące wsparcie Klienta w trakcie procesu o alimenty i ustalenie ojcostwa.

Kancelaria cechuje się szczególnym podejściem do spraw Klientów. Podczas prowadzenia spraw o ustalenie ojcostwa i alimenty zwracamy szczególną uwagę uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta w jak najkrótszym czasie. W związku z częstymi przypadkami niezaspokajania potrzeb dzieci przez drugiego rodzica Kancelaria sporządza wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Daje to możliwość ściągania alimentów jeszcze przed formalnym zakończeniem procesu. Dzięki temu potrzeby dziecka i matki zostaną zaspokojone w niedługim czasie od wniesienia sprawy.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach o ustalenie ojcostwa i alimenty już od kwoty 1200 zł. Na życzenie Klienta umożliwiamy płatność w dogodnych i przystępnych ratach. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej w sprawach o alimenty prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na poradę prawną z naszym przedstawicielem +48794037857