Rozwód za porozumieniem stron

Sprawy rozwodowe to sprawy wysokiego ryzyka. Ryzyko to ma związek z ogromnymi emocjami, które towarzyszą każdej ze stron postępowania. Przepisy mówiące o sprawach rozwodowych dają prawo wyboru odnośnie żądania ustalenia przez sąd winy małżonka w rozkładzie pożycia. Zazwyczaj, gdy jeden małżonek żąda stwierdzania winy drugiego, to ten drugi nie pozostaje dłużny pierwszemu. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie rozbudowanego postępowania dowodowego co do tego, który z małżonków swoim działaniem albo zaniechaniem spowodował trwały i zupełny rozkład pożycia. Jak zatem rozwieść się szybko i z jak najmniejszą dawką stresu? Czy jest to możliwe?

Tak, jest to możliwe ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze żądanie rozwodu kierowane do sądu powinno nie zawierać wniosku o ustalenie winy małżonka. Innymi słowy, małżonkowie powinni zgodnie oświadczyć, że żądają orzeczenia rozwodu z zaniechaniem orzekania o winie, czyli oczekują rozwodu za porozumieniem stron. W takim przypadku, sąd związany jest żądaniem stron i nie może prowadzić postępowania w przedmiocie ustalenia winy któregokolwiek z małżonków. Jeśli taki właśnie wniosek sąd otrzyma, to wtedy całe postępowanie dowodowe ograniczone zostanie do przesłuchania stron, czyli powoda i pozwanego w sprawie. Sąd nie będzie przesłuchiwać świadków, którymi często są członkowie rodziny, przyjaciół stron czy sąsiadów.

Niezależnie od powyższego, sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, jednakże będzie ono ograniczone do przesłuchania samych zainteresowanych, w zakresie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Nie jest z perspektywy prawa ważne jak bardzo zeznania każdej ze stron będą godziły w poczucie winy i honoru drugiego małżonka albowiem, jeżeli został złożony wniosek o orzeczenie rozwodu za porozumieniem stron, to sąd stwierdzając że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, wyda wyrok, w którym nie wspomni o winie, któregokolwiek z małżonków.

Powyższe będzie zdecydowanie łatwiej wypracować, jeśli małżonkowie nie mają wspólnych, małoletnich dzieci. Jeśli natomiast takie posiadają, to sąd z urzędu zobowiązany jest do ustalenia, czy rozwód nie wpłynie negatywnie na dobro tych dzieci. Przygotowując się do rozwodu, warto taką okoliczność wziąć pod uwagę, i poprzez własne zeznania przekonać sąd, że orzeczenie rozwodu będzie zgodne z dobrem.